The South African
Military History Society

Die Suid-Afrikaanse Krygshistoriese VerenigingMilitary History Journal
Vol 1 No 1 - December 1967

Military Memorials in St Georges Cathedral at Cape Town

Mr. R. R. Langham-Carter who is Recorder at St. George's Cathedral at Cape Town has sent to the Society this list of military memorials which are in the custody of the Cathedral. All those listed as being in the undercroft are naturally not on view to the public. Mr. Langham-Carter would appreciate any advice and/or assistance from interested parties which could possibly lead to the re-erection of these memorial tablets:

Militere Gedenktekens by St George's katedraal in Kaapstad

Mnr. R. R. Langham-Carter wat Argivaris by St. George's Katedraal in Kaapstad is, het 'n lys van militere gedenktekens wat in bewaring by die Katedraal gehou word, aan die Vereniging gestuur. Al die wat op die lys is, in 'n omheinde gedeelte, is natuurlik nie oop vir die publiek nie. Mnr. Langham-Carter sal enige advies en ondersteuning van ge-interreseerde persone wat moontlik kan lei na die heroprigting van hierdie gedenkstene, waardeer.

Return to Journal Index OR Society's Home page

South African Military History Society / scribe@samilitaryhistory.org